ДГ №28 "Ян Бибиян"

Детска градина в град София, ж.к. "Младост"

Утвърждаване на ДГ №28 „Ян Бибиян” като предпочитано детско заведение способно да подготви качествено децата за училище, да създаде умения за самостоятелно и творческо мислене в процеса на обучение, и възможности за пълноценна социална реализация.

Усъвършенстването на професионалните умения на педагогическата колегия, обособяването й като екип от високо отговорни личности проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. 

Като основна цел пред колегията на ДГ №28 стои: да наложи свой собствен образ, своя собствена специфична система на обучение и подготовка за училище и стремеж за въвеждане на нови педагогически методи и подходи с цел постигане на добро общо развитие на децата.

Актуални новини