ДГ №28 "Ян Бибиян"
Детска градина в град София, ж.к. "Младост"

Полезно

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

                

                       ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК

                            ОТ 08.30 ч. ДО 16.30 ч.

 

                               ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

 

             ВТОРНИК –ОТ 10.00ч. ДО 11.00 ч.

             ЧЕТВЪРТЪК – ОТ 14.00ч. ДО 15.00 ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КАСАТА

                ЗА М. ЮНИ- 2023г.

         

               ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК

               ОТ 7.30 ЧАСА  ДО 15.30 ЧАСА