ДГ №28 "Ян Бибиян"
Детска градина в град София, ж.к. "Младост"

Дневен режим

ДЕТСКА ГРАДИНА № 28 „Ян Бибиян“

гр. София, ж – к „Младост” -2, ул. Проф. д-р Васил Златарски №8

 

                                                                     

 ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2021г. ДО 31.05.2022г.

/всички възрастови групи /

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаймодействие

7:00 – 8:30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8:30 – 9:15

Закуска

 

9:15 – 10:00

Педагогически ситуации

 

10:00 – 10:30

Подкрепителна закуска

 

10:30 – 12:00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12:00 – 13:00

Обяд

 

13:00 – 15:00

Следобеден сън

 

15:00 – 15:45

Подкрепителна закуска

 

15:45 – 19:00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител; изпращане на децата