ДГ №28 "Ян Бибиян"
Детска градина в град София, ж.к. "Младост"

Екип

КАНЦЕЛАРИЯ – 02/8740296

СЧЕТОВОДИТЕЛ: АНЕТА ДОКУЗОВА – 0879595795

ЗАС/КАСИЕР -  АНТОАНЕТА ПЕТКОВА - 0879398388

ДОМАКИН: ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА – 0879403493

СТ.СЕСТРА: НИНКА ПИРГОВА – 0879403491 и 02/8749054

ГРАДИНСКА СЕСТРА: ЛИДИЯ ТOШЕВА

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА: АННА-МАРИЯ КЪНОВА - 0889884113

ЛОГОПЕД: МАРИНЕЛА МИНЧЕВА – 0877075303

ПСИХОЛОГ: МАРИЯ КАЧУЛКОВА – 0876333220

КОРИДОРЕН ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ: ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА

РПС: ДИМО ДИМОВ – 0895098512

ПОРТИЕР: 0879403494