ДГ №28 "Ян Бибиян"
Детска градина в град София, ж.к. "Младост"

График на родителските срещи за новата учебна година 2023/2024г.

График родителски срещи:

1 А група - 11.09.23г. - 17:00 часа

1 Б група - 12.09.23г. - 17:00 часа

Първа ясла - 13.09.23г. - 17:00 часа

Втора ясла - 14.09.23г. - 17:00 часа

Във всички останали групи родителските срещи ще се проведат след 18.09.23г.

Повече информация за ден и час родителите могат да получат от учителите по групи.